Přeskočit navigaci

PROFESIONÁLNE PREKLADY TEXTOV

Odborné preklady

Vykonávame preklady s vysokou odbornosťou. Neponúkame preklady zo všetkých odborov. Tohto pravidla sa držíme po celý čas nášho pôsobenia. Venujeme sa odborom, o ktorých vieme, že ich terminológiu majú naši prekladatelia zvládnutú na 100 %. Naše prekladateľské služby sa týkajú najviac práva, ekonómie, propagácie, techniky a ďalšieho. Ak si chcete overiť, či zvládneme po odbornej stránke aj Váš preklad, prosíme, kontaktujte nás. Je možné dohodnúť sa na ukážkovom preklade zdarma. Na základe tohto prekladu sa môžete rozhodnúť, či využijete naše služby. Máme k dispozícii odborne zameraných prekladateľov.

Právne preklady

Do našich prekladov sú zaradené aj preklady s právnou tematikou, ako sú napríklad zmluvy, obchodné podmienky atď. Stretávame sa s nimi denne, a práve preto nemôžu chýbať medzi našimi prekladateľskými službami.