Preskočiť navigáciu

Tlmočenie, tlmočnícke služby

Práca tlmočníka je náročná na pohotovosť a rýchlosť, v porovnaní s prekladateľom si však vyžaduje menšie nároky na presnosť. Tlmočník nesmie byť príliš puntičkársky. Jeho úlohou je pretlmočiť predovšetkým jadro myšlienky s vedomím, že ju aj trochu zjednodušil. Naopak, jeho úlohou nie je tlmočiť individuálny štýl hovoriaceho, hoci dobrý tlmočník takúto ilúziu, a dokonca aj ilúziu bežného rozhovoru, dokáže vyvolať.

Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Na dobrú prácu by sa mali tlmočníkovi vytvoriť dobré podmienky. Dobré podmienky znamenajú hlavne včas dodané podklady na prácu (najmä ak ide o odborné veci), mal by byť včas oboznámený s dôležitými okolnosťami rokovania, v ideálnom prípade by mal mať možnosť spoznať prostredie, v ktorom bude pracovať.

Preklady a tlmočenie

Simultánne tlmočenie patrí vôbec k duševne najnamáhavejším činnostiam, preto by sa mali tlmočníci pri tlmočení pravidelne striedať (približne po 20 minútach). Pracovné prostredie by malo byť dobre vetrané a osvetlené. Tlmočníci by mali mať dobrý vizuálny kontakt s rečníkmi aj poslucháčmi.

Tlmočenie sa vyučuje buď na špecializovaných translatologických katedrách, v jednotlivých filologických odboroch (germanistika, romanistika), prípadne si príslušné inštitúcie môžu tlmočníkov vychovávať samy.